GDPR - Kamerový systém

Informace o zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem v areálu a v pneuservisu PNEUCENTRUM PROFI s.r.o.

Správce: PNEUCENTRUM PROFI s.r.o.
se sídlem Bruzovská 3270, Frýdek Místek 738 01
IČ: 26832194
DIČ:CZ26832194
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 40070
Telefon: +420 558 329 923, +420 776 766 766
E-mail: trinec@pneucentrumprofi.cz

Místo zpracování
Frýdecká 277, Třinec 739 61

Účel zpracovaní osobních údajů
Ochrana majetku společnosti v místech vstupu či vjezdu fyzických osob do areálu a prostor společnosti za účelem zajištění svých práv a právem chráněných zájmů, za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěni události, které poškodily důležité a právem chráněné zájmy správce.

Uchování záznamu
Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou do 5 dnů, pro řešení incidentů zjištěných s časovým odstupem. Po 5. dnech se záznam automaticky přemazává záznamem novým.

Umístění kamerového systému
Místo zpracovaní -
Venkovní kamery jsou umístěny na budově, kamery monitorují parkoviště a prostor v areálu pneuservisu.
Vnitřní kamery jsou umístěny na prodejně a v dílnách pneuservisu.

Předaní osobních údajů
Záznamy z kamerového systém mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Správce může záznamy těmto orgánům poskytnout i u vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou záznamem zachyceny.
Jiné předání osobních údajů není možné.

Právo subjektu údajů:
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům (kamerovému záznamu), které se týkají Vaši osoby. Kdykoliv můžete správce požádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracovaní svých osobních údajů.
Za poskytnutí kamerového záznamu má správce právo žádat přiměřenou úhradu nákladu spojených s poskytnutím kamerového záznamu.

Podání stížnosti u dozorového úřadu
V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že správce provádí zpracovaní Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vznést námitku a požádat správce o vysvětlení na kontaktní údaje uvedeny výše, případně můžete podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

PNEUCENTRUM PROFI s.r.o.
Bruzovská 3270
738 01 Frýdek-Místek
Česká Republika
IČO: 26832194
DIČ: CZ26832194